Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

9 ) Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) ZD1 ; 21.07.1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ un 48. Maddesi ve 22.04.2011 tarihli ve 27913 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ( Seri No : 1 )’ nin 17. Maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti,