Dahilde İşleme Rejimi’ne İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

5 ) Dahilde İşleme Rejimi’ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) DR1 ; Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Eşyaya Verilen İzinlerle İlgili Süre Uzatımlarına Esas Teşkil Edecek İşlemlerin Tespiti,