Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri

 

1 ) Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) AN1 ; Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
b ) AN2 ; Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
c ) AN3 ; Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
d ) AN4 ; Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
e ) AN5 ; Gümrük Yönetmeliği ‘ nin 523. Maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi,
f  ) AN6 ; Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti,
g ) AN7 ; Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti,
h ) AN8 ; Genel Antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
ı ) AN9 ; Antrepo Rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti,