Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’ ne İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

3 ) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) GK1 ; Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşleminin Tespiti,