Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

4 ) Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) NK1 ;
Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti,