Onaylanmış Kişi Statüsü’ne İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

7 ) Onaylanmış Kişi Statüsü’ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) OK1 ; Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,