Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyeti Uygulanmasına İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

11 ) Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyeti Uygulanmasına İlişkin Tespit İşlemleri ;

 a ) TK1 ; Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitler,